Мормонський план спасіння

Але вони вживають такі ж слова, як і ми: Євангелія, спаситель, викуплення, непорочне зачаття. Насправді, чи не христять вони зануренням, не посилають місіонерів та не говорять про Євангелію? Виглядає, наче їхнє розуміння спасіння таке ж, як і євангельське! Чи не так?

Такі запитання є частою реакцією на мормонізм та практику мормонської церкви. На поверхні, багато з того, що роблять мормони, виглядає подібним до того, що практикують християнські деномінації, основані на Біблії. Проте, доктрини мормонів — це не те, чому навчає Біблія. Особливо зрозумілим це стає тоді, коли постає питання: „Що робити, щоб спастися?”. Біблія дає дуже чітку і ясну відповідь на це запитання: „Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений” (Дії 16:31). Спасіння отримується в момент, коли грішник з вірою в Господа Ісуса Христа кається перед Богом. Нічого більшого і нічого меншого не вимагається.

Розіб’ємо цю ідею на чотири частини: по-перше, спасіння дається лише Богом, Богом єдиним в усіх можливих всесвітах. Він нерукотворний, Він не має початку, Ним усе було створено. Він полюбив цей світ і послав Свого Сина, Бога Слово, щоб померти за наші гріхи (див. Ів. 3:16 та 2 Кор. 5:18-19).

Ісус Христос був зачатий Духом Святим в утробі Діви Марії. Він народився, прожив безгрішне життя, був розіп’ятий за гріхи світу та переможно воскрес на третій день.

По-друге, біблійна концепція полягає у тому, що Ісус існував вічно на небесах як Бог Слово. Він — нерукотворний, друга особа Триєдиного Бога. В Біблії немає посилань які б свідчили про те, що Він був народжений „Небесному Батькові” як духовна дитина у передіснуючому царстві, як про це навчають мормони. Ісус Христос не є нашим, або ж Люциферовим „старшим братом”.

По-третє, через те, що людство згрішило і відпало, усі ми потребуємо рятуючої благодаті Ісуса Христа, яка спасає нас не лише від перворідного гріха Адама, але й від усіх наших гріхів. Боже прощення та Його змінююча сила доступні для усіх, хто покладає своє сподівання на Христа (див. Ів. 1:11-13; 3:16-36).

По-четверте, ми повинні особисто прийняти Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Ів. 1:12 проголошує: „А всім, що Його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у Ймення Його”. Деномінаційна належність, діла або добрі наміри не мають нічого спільного з особистими стосунками з Богом через Ісуса Христа, які спасають. Віра, сподівання і надія на Ісусову рятуючу смерть на хресті, де Він узяв гріхи всього світу на Себе і прийняв за них страждання, є єдиною основою для викуплення (1 Ів. 5:13; Гал. 2:16; Еф. 2:8-9).

Чи узлагоджується мормонізм з вищенаведеним планом? Він суттєво відрізняється та вимагає для найвищого розуміння спасіння якнайменше дванадцять кроків від чоловіка, який є послідовником Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Мормони вірять, що усі люди будуть спасені в тій чи іншій мірі. В той час, коли Біблія наголошує, що існує лише небо і ад, мормонізм стверджує, що існує три рівні небес і темрява зовнішня, призначена для вбивць, відступників від Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, диявола та його анголів.

У мормонську концепцію трьох небес входять: целестіальне, террестріальне, та телестіальне царства, усі з яких вище цього життя. Целестіальне царство — найвище в цьому переліку, там мормони досягнуть піднесення або божественності {1}.

Наступні кроки пояснюють мормонський план досягнення целестіального царства. Целестіальне царство для мормонів — це „вічне життя”.

Крок перший — віра

Мормонізм відрізняється від християнства тим, що проповідує іншого Ісуса. Як було сказано вище, Ісус мормонізму – це наш духовний брат з небес, який, подібно до нас, був народжений духовною дитиною Богові. Він перше народжене дитя Небесного Батька. Брюс Р. Мак-Конкі, мормонський теолог, застерігав, що люди, які проповідують про „особливі стосунки з [цим] Христом”, винні у „надмірному завзятті” та „чисто сектантському безглузді” {2}. Мормонська віра не спрямовується до божественності Христа та Його повного викуплення гріхів світу на хресті. Радше вона сприймається як відповідь на Христові повеління, замість сподівання на Його досконалу спроможність спасти {3}. Така віра ніколи не приведе до особистих стосунків з Ним.

Крок другий — покаяння

Біблія чітко говорить, що покаяння — це залишення гріхів і повернення до Бога. Мормонське покаяння включає сповідь і залишення гріха, а також відшкодування збитку, якого було завдано через цей гріх. Це визначення виглядає біблійним, але подальша умова додає, що людина, яка кається, повинна „решту свого життя прагнути жити за заповідями Господа, щоб Він зрештою пробачив вам і очистив вас” {4}. Покаяння — це лише вступ до процесу отримання спасіння через послух Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Дуже мало взагалі проповідується про покаяння, що веде до Ісуса Христа. Якщо це і є мормонським розумінням покаяння, тоді зрозуміло, чому Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів додає наступні кроки.

Крок третій — хрищення в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів через занурення

Саме в цьому неможливо приховати ясну ознаку мормонізму. Мормонська церква стверджує, що вона є єдиною істинною церквою, тому що усі інши церкви і їх практика й форми хрищення помилкові. Вимогою є хрищення зануренням, яке здійснює „належним чином наділений повноваженнями служитель або представник Спасителя” (носій Мелхиседекового священства або священик за чином Аарона) {5}. Тому це хрищення повинно відбуватися в мормонській церкві й бути „воротами, якими ми входимо до целестіального царства” {6}.

Крок четвертий — покладання рук носієм Мелхиседекового священства для того, щоб отримати Святого Духа

Присутність Святого Духа не обіцяна мормону як результат віри. Навпаки, це відбувається механічно, коли за охрищеного мормона здійснює молитву член класу священиків: «Влада наділяти Святим Духом належить носіям Мелхиседекового священства... старійшина... каже: „Прийми Святого Духа”, — а також: „Я затверджую тебе членом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів”» {7}.

Крок п’ятий — висвячення у носії Мелхиседекового священства (лише для чоловіків)

Коли чоловік отримує рукопокладання від носія цього священства, тоді піднесення і спасіння стають для нього можливими. Через цей акт він також стає носієм того самого священства: „Цей вищий чин священства був даний для того, щоб чоловіки могли здобути піднесення у найвищому рівні небес у вічності... Досконалість здобувається лише через і завдяки їхньому священству” {8}. До того ж мормони вірять, що Святий Дух сходить на людину лише якщо вона проявляє вірність і бажає допомоги від представника церкви {9}.

Крок шостий — отримання храмових благословень

Під час висвячення у священство призначена людина також проводиться через церемонію помазання й інших схожих обрядів, жоден з яких не має біблійних підстав. Жінкам теж дозволяється пройти через ці обряди. Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів стверджує, що „через них [обряди] отримувачі наділяються силою згори. Вони одержують настанови відносно Господніх цілей та планів... та навчаються, що необхідно виконати, щоб здобути піднесення у світі прийдешньому” {10}. Близько 140 храмів Церкви мормонів служать єдиним місцем, де ці обряди можуть бути здійснені й тому сприймаються мормонами, як священні {11}.

Крок сьомий — целестіальний шлюб

Учення і Завіти, частина канонічного мормонського писання, стверджує, що „целестіальний шлюб — це ворота до піднесення у найвищому ступені небес целестіального царства” {12}. Частиною храмових благословень є шлюб членів мормонської Церкви „на час смертного життя і на вічність”. Такі шлюби надзвичайно важливі для того, щоб достойні мормони після воскресіння і можливого досягнення божественності, мали з собою своїх дружин, щоб народжувати дітей для їхнього світу та усього всесвіту.

Крок восьмий — дотримання Слова Мудрості

Джозеф Сміт навчав, що вживання алкогольних, а також гарячих напоїв, можливо, маючи на увазі каву і чай, які містять кофеїн, — демонструє, що людина не заслуговує на піднесення {13}. Церква також навчає: „Нагородою за дотримання Слова мудрості є життя — не тільки довголіття на землі, але й життя вічне” {14}. Неможливо отримати доступ до мормонського храму без послуху Слову Мудрості. У свою чергу, без доступу до храму, мормон не зможе увійти до целестіального царства.

Крок дев’ятий — підтримка Пророка

У наслідок того, що кожний Пророк, водночас Президент мормонської Церкви, вважається єдиним, хто отримує одкровення і виступає Божим представником для Його Церкви, від кожного достойного мормона вимагається підтримка Пророка в його пророцтвах, баченнях і одкровеннях. „Відкидання слова Господнього [послання Пророка] є тим самим, що і відкидання Господа”, таким чином, це робить людину недостойною целестіального царства {15}.

Крок десятий — десятина

„Десята частина прибутків або доходів кожного члена Церкви є тїєю частиною коштів, яка підлягає щорічному церковному відрахуванню” {16}. А також „чесна сплата десятини є дуже важливою для отримання великих благословень, які Господь приготував для Своїх вірних святих. Члени Церкви, які нехтують чесною сплатою десятини відсікають себе від одержання цих рясних благословень” {17}. Учення і Завіти кажуть про це навіть більш виразно: „Той, хто вносить десятину, не буде спалений в Його прихід” {18}. Іншими словами, сплата десятини є частиною плану спасіння, яка допоможе уникнути суду під час другого приходу Христа.

Крок одинадцятий — священні зібрання

Священне зібрання — це щонедільна зустріч місцевих Святих Останніх Днів, де вони співають, свідчать та беруть участь у таїнстві хліба і води. Регулярна участь у цій події є дуже важливою для перебування у близьких відносинах з Церквою. Зібрання служать основою для поновлення обіцянок завіту, даних під час хрищення: „Беручи участь у священному зібранні, достойні святі поновлюють свій завіт, раніше складений ними у воді хрищення” {19}. Дотримуючись завіту через участь у зібраннях, мормони вірять, що ”Його (Господній) Дух завжди буде з нами. Людина, яку веде Дух, знайде знання, віру, силу й праведність, необхідні для отримання вічного життя” {20}.

Крок дванадцятий — послух

Послух Церкві, її вченням та Пророку дуже важливі для мормонів, щоб отримати піднесення у целестіальному царстві. Послух — це перший закон неба, наріжний камінь, на який спирається уся праведність і розвиток. Пам’ятайте, що покарання або ад призначені для відступників — тих, хто залишає Церкву мормонів та відмовляється від членства у ній. Не існує спасіння окремо від повного послуху всім законам і заповідям Церкви {21}. Зовнішня темрява приготована для відступників Церкви мормонів. Не буде спасіння або прощення для цих „синів погибелі”, які „будуть піддані Божому гніву та другій смерті” {22}.

Висновок

План спасіння, згідно з „Євангелією” мормонізма — це не просто Євангелія діл, — це Євангелія послуху і зобов’язання перед Церквою Ісуса Христа Святих Останніх Днів. В Основах Євангелії, офіційній публікації Церкви, викладена історія, яка описує мормонський план спасіння. Боржник благає свого кредитора про милість, тому що його борги просрочені й дуже великі. І в мить, коли жорстокий кредитор вирішує вкинути чоловіка до в’язниці, товариш боржника втручається й виплачує його борг. Потім він каже до боржника: „Ти сплачуватимеш борг мені, і я висуну умови. Це не буде легко, але буде можливо” {23}. Товариш, який втрутився, не з безкоштовним даром, а з позикою, яку треба сплатити, — це символ Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Тож зараз кожний посвячений Святий працює наполегливо, щоб заплатити його або її борг перед Церквою. Мормонська Євангелія (Добра Новина) — насправді не Євангелія. Це не Євангелія свободи через Христа, це Євангелія рабства і зобов’язаності перед релігійною організацією.

В Матвія 18:21-35 Ісус розповів історію про одного царя, який простив колосальні борги своєму слузі. Проте, опісля, той слуга зустрів свого товариша і почав вимагати у нього заплати боргу в сто динаріїв. Невзмозі заплатити, останній був укинутий до в’язниці. Навівши цей приклад, Ісус показав, що ми повинні пробачати один одного так само, як і Бог пробачив нам усі наші порушення Його закону. Ця думка є відголосом Господньої молитви: „І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим” (Мт. 6:12).

Біблійна Євангелія Ісуса Христа проголошує, що за усі гріхи було заплачено. Ісус Христос у достатній мірі постраждав на хресті за наші гріхи, щоб кожний, хто вірить у Нього, міг отримати прощення усіх гріхів минулого, теперішнього і майбутнього. Якщо ви ще не отримали Його дару вічного життя, ви можете це зробити, увірувавши, що Бог любить вас, незважаючи на ваші гріхи, що Ісус постраждав, заплативши ціну вашого гріха, і що спасіння — це Його безкоштовний дар для вас. Як написано в Біблії: „Бо серцем віруємо для праведности, а устами сповідуємо для спасіння” (Рим. 10:10). Якщо це ваша потреба, моліться цією молитвою:

Господь Ісус, я вірю, що Ти помер за усі мої гріхи. Я вірю, що Бог воскресив Тебе з мертвих. Прямо зараз я залишаю свої гріхи і навертаюсь до Тебе. Ввійди в моє серце, я віддаю себе Тобі. Будь ласка, стань Господом мого життя. Дякую, що Ти спас мене. Амінь.

— Філ Робертс

Посилання:

1 See the Apologetics and Interfaith Evangelism publication "A Closer Look at the Mormon Concept of God" for more information on the Mormon concept of God. [Назад]

2 "Who Answers Prayers?" Sunstone Review (April 1982), 13. [Назад]

3 Див. Основи Євангелії (Солт-Лейк-Сіті: Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 1995), с. 117-121. [Назад]

4 Там само, с. 126. [Назад]

5 James E. Talmage, The Articles of Faith (Salt Lake City: Deseret Press, 1976), p. 137. [Назад]

6 Основи Євангелії, с. 131. [Назад]

7 Talmage, Articles of Faith, p. 167. [Назад]

8 Bruce McConkie, Mormon Doctrine (Salt Lake City: Bookcraft, 1966), p. 167. [Назад]

9 Основи Євангелії, с. 139. [Назад]

10 McConkie, Mormon Doctrine, p. 227. [Назад]

11 Там само. [Назад]

12 Doctrine and Covenants (Salt Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1986), 132:34-40,61-62. [Назад]

13 Там само, p. 89. [Назад]

14 Основи Євангелії, с. 195. [Назад]

15 McConkie, Mormon Doctrine, p. 150. [Назад]

16 Там само, p. 796. [Назад]

17 Там само, p. 798. [Назад]

18 Doctrine and Covenants, 64:23. [Назад]

19 McConkie, Mormon Doctrine, p. 660. [Назад]

20 Основи Євангелії, с. 155. [Назад]

21 McConkie, Mormon Doctrine, p. 539. [Назад]

22 Doctrines of the Gospel, Student Manual (Salt Lake City: The Church of Jesus Christ Of Latter Day Saints, 1986), p. 91; Учення і Завіти 76:31-48. [Назад]

23 Основи Євангелії, с. 77. [Назад]

Останнє оновлення (Четвер, 10 березня 2011, 19:29)

 
Розкажи друзям про цей сайт!